fbpx

Nyár slágere-játékszabályzat

„A nyár slágere” nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Asita Cult Kft. (székhely: 1093 Budapest, Bakáts u 6. a továbbiakban: szervező) által szervezett Mandala Egzotikus kincsek boltja Facebook oldalán és a www.mandala.hu-n (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játék leírása
A Játékban Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt sorsol ki azok között, akik a Játékfelületen elhelyezett bejegyzéshez írt hozzászólásukban megjelölnek egy a www.mandala.hu oldalon található strandkendőt.

A Játék időtartama
A Játék 2019. május 24-június 7. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Facebook profil adataik kezeléséhez a Játékfelületen elhelyezett bejegyzéshez írt hozzászólásukkal, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak,
b) a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Szervező felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak.
Nyeremények
A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Szervező 1 nyertest sorsol ki, akik a játék nyereményeként a Szervező által felajánlott következő termékeket kapja:
A játékos által a www.mandala.hu oldalról általa kiválasztott 1 db strandkendő.

Sorsolás
A sorsolás 2019. június 8-én történik.

A nyerteseket és pótnyerteseket a Szervező saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, sorsoló program által sorsolja ki.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.

Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Szervező a Játékra történő jelentkezéskor a játékhoz használt Facebook profilra küldött üzenetben a sorsolás napján értesítik.

A Szervező a nyertes nevét a Mandala Egzotikus kincsek boltja facebook oldalon, a sorsolás napján teszi közzé.

A nyeremény kézbesítése, átvétele
A nyertes a nyereményét személyesen veheti át Budapest, Bakáts u 6. 1093 alatti nagykereskedésben vagy kérése esetén részére a Szervező azt kipostázza. Ehhez természetesen a postázási adatait a Szervező rendelkezésére kell bocsájtania.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a weboldalán: www.mandala.hu

Budapest, 2019. május 24.

Adatvédelmi tájékoztató a ’Nyár slágere’ nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a Asita Cult Kft. által a nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A játék során személyes adatai közül

a/ a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Facebook azonosítóját (Facebook ID),
b/ a nyeremény átvételével összefüggő esetleges további adatként az Ön által benyújtott, a nyeremény átvételére vonatkozó meghatalmazáson szereplő személyes adatokat kezeljük ( lakcím ).
Az adatkezelés célja az a/ és b/ pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyeremény átvételének lehetővé tétele.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az Asita Cult Kft. (1093 Budapest, Bakáts út 6.)

Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, az Asita Cult Kft.- től független adatkezelője a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.- nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük. Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás